| 503 954 173 |

Po meczu Biłgoraj - FC Badakhshan

Po meczu Biłgoraj - FC Badakhshan

Organizator Przedstawia Komunikat Dyscyplinarny nr 1 w sezonie Wiosna 2023:

1. Zatwierdzono wynik przerwanego meczu 4 kolejki : Biłgoraj - FC Badakhshan jako 9-2 ( wynik z boiska )

2. Organizator nałożył następujące kary dyscyplinarne :

a) zawodnik FC Badakshan grający z numerem 4 w/w meczu KONALI KONALIEV zostaje ukarany :

- ZAKAZEM GRY ORAZ PRZEBYWANIA NA OBIEKCIE W TRAKCIE ROZGRYWEK SUPER LIGA6 RZESZÓW do 10.05.2026
- KARA FINANSOWA 200 ZŁ ( przeznaczona do puli nagród za sezon Wiosna 2023 )

- WPŁATA 100 ZŁ NA CEL CHARYTATYWNY ( wybrany przez organizatora ) 

https://zrzutka.pl/h3vwfu ( zbiórka Na Renowację boiska oraz zakup traktorka do koszenia organizowana przez Paweł Młynarczyk

(były zawodnik naszych rozgrywek )

- WPŁATA 100 ZŁ DLA DRUŻYNY BIŁGORAJ ( przeznaczona na opłaty za sędziów )

Wyżej wymienione kary muszą być uregulowane do dnia 16.05.2023 w razie nie wywiązania się w terminie , drużyna FC BADAKHSHAN zostanie

WYDALONA Z ROZGRYWEK sezonu Wiosna 2023 i zakazem udziału do 31.12.2024 

b) drużynie FC Badakhshan zostaje udzielona NAGANA i nałożona kara w zawieszeniu :

Każde kolejne agresywne zachowanie nie związane z Fair Play zawodnika lub kibica przed , w trakcie i po rozgrywkach Super Liga6 Rzeszów zostaje 

AUTOMATYCZNIE ZGŁOSZONE DO ODPOWIEDNICH JEDNOSTEK ORAZ WYKLUCZENIEM DOŻYWOTNIM DRUŻYNY ORAZ KAŻDEGO ZAWODNIKA .

 

n

Gdzie gramy